ABACAVIR-BROSCHYREN - OCH MEDICINERING

Abacavir - Åtgärd för att behandla aidsRedaktionen
Hur man använder Tantin och biverkningar
Hur man använder Tantin och biverkningar
Abacavir är indicerat för behandling av AIDS hos vuxna och ungdomar. Detta läkemedel är en antiretroviral förening som fungerar genom att hämma HIV-omvänt transkriptasenzym, vilket stoppar replikationen av viruset i kroppen. Således hjälper detta läkemedel till att sakta sjukdomsprogressionen, vilket minskar risken för dödsfall eller infektioner, vilket uppstår speciellt när immunsystemet försvagas av AIDS-viruset. Abakavir kan