ADENOSIN (ADENOKARD) - OCH MEDICINERING

Adenosin (adenokort)Redaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Adenosin är ett hjärt-antiarytmiskt läkemedel som används för att behandla takykardi hos patienter med hjärtproblem med oregelbunden hjärtslag. Adenosin kan inte köpas i konventionella apotek, och kan endast administreras av sjukvårdspersonal på sjukhus. Indikationer av adenosin Adenosin är indicerat för behandling av paroxysmal supraventrikulär takykardi. Användnings