BIOPSI I NJURARNA: INDIKATIONER, TEKNIK OCH KOMPLIKATIONER - DIAGNOSTISKA PROV

Vid utförande av njurbiopsiRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Njurbiopsi är en medicinsk undersökning där ett litet urval av njurarna tas för att undersöka dess celler i det angivna laboratoriet när man har protein eller blod i urinen eller efter njurtransplantation, till exempel. Biopsi måste utföras på sjukhuset och patienten måste hållas under observation under 12 timmar, eftersom undersökningen orsakar blödning från urinen. Innan du utf