LAMIVUDIN - OCH MEDICINERING

lamivudinRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Lamivudin är det generiska namnet på läkemedlet kommersiellt känt som Epivir, som används vid behandling av AIDS hos vuxna och barn över 3 månader, vilket bidrar till att minska mängden hiv i kroppen och sjukdomsprogressionen. Lamivudin, producerat av GlaxoSmithKline Laboratories, är en av komponenterna i 3-i-1 AIDS-läkemedlet. Lamivudi