BEHANDLING FÖR BLÅSOR - GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

CystitisbehandlingRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Behandling av cystit kan göras med användning av antibiotika som föreskrivs av läkaren, men hemmetoder med diuretiska egenskaper uppnår också goda resultat. Några exempel på remedier för blåsor är: Cefalexin, Ciprofloxacin, Amoxicillin, Doxycyklin och Sulfametozol-trimetoprim. Se andra exempel här. Korrekt an