HUR MAN UNDVIKER H1N1 INFLUENSA - INFEKTIONSSJUKDOMAR

Vad är och hur man skyddar dig mot H1N1 InfluensaRedaktionen
Hur man använder Tantin och biverkningar
Hur man använder Tantin och biverkningar
Denna influensa, även kallad influensa A eller H1N1, är en typ av influensa orsakad av viruset Influenza A H1N1, som förutom människor påverkar också grisarna. Denna influensa överförs från person till person på samma sätt som förkylning men orsakar starkare och mer plötsliga symptom, vilket orsakar komplikationer som andfåddhet, lunginflammation och död när de inte behandlas ordentligt. Se alla sympto