VANLIGA ORSAKER TILL ÖVERDRIVEN TRÖTTHET - ALLMÄN PRAXIS

Vanliga orsaker till överdriven trötthetRedaktionen
Hur man använder Tantin och biverkningar
Hur man använder Tantin och biverkningar
Överdriven trötthet kan relateras till olika orsaker, både fysiska och psykiska. Till exempel kan extrem trötthet och kroppssmärtor orsakas av brist på sömn eller hjärtproblem, medan överdriven trötthet och aptitlöshet kan utlösas av ett fall av depression. Extrema trötthet och andfåddhet är vanligtvis symptom på luftvägsinfektion, som lunginflammation. Överdriven tröt