BEHANDLINGSALTERNATIV FÖR MUNKREFT - TANDVÅRD
Huvud / tandvård / 2018

Behandling av munkreftRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Behandling av munkreft kan utföras genom kirurgi, kemoterapi, strålbehandling eller målbehandling, beroende på tumörens lokalitet, sjukdomens allvar och huruvida cancer har spridit sig till andra delar av kroppen. Chanserna att härda denna typ av cancer är högre desto tidigare behandling påbörjas. Därför ä