HUR MAN VET OM BARNET HAR DENGUE - INFEKTIONSSJUKDOMAR

Hur man vet om barnet har denguefeberRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Barnet kan vara dengue när hon har symtom som feber och aptitlöshet, som är mer oroliga i tider av sjukdomsepidemi. Dengue hos barn följer inte alltid symptom, så det är ofta bara identifierat när du redan befinner dig i ett allvarligt skede. I allmänhet har barn samma tecken på åldersrelaterade sjukdomar som influensa, vilket kan förvirra föräldrarna. Diagnosen a