UREAX - OCH MEDICINERING

UreaxRedaktionen
Hur man använder Tantin och biverkningar
Hur man använder Tantin och biverkningar
Ureax är en antineoplastisk medicin som har aktiv substans Hydroxyurea. Denna orala medicinering är indicerad för behandling av flera typer av cancer, såsom cancer i huvud, nacke och äggstockar. Dess antineoplastiska verkan är inte väl förstådd men är känd för att störa DNA från cancerceller och förhindrar deras spridning till andra organ i kroppen. Indikationer