HEMOGRAM: IDENTIFIERA VAD SOM KAN ÄNDRAS - DIAGNOSTISKA PROV

Vad är CBC och hur man tolkarRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Det fullständiga blodtalet är blodprovet som utvärderar cellerna som utgör blodet, såsom leukocyter, kända som vita blodkroppar, röda blodkroppar, även kallade röda blodkroppar eller erytrocyter och blodplättar. Den del av hemogrammet som motsvarar röda celler kallas ett erythrogram som, förutom att indikera antalet blodceller, berättar om kvaliteten på röda blodkroppar, vilket indikerar om de är av lämplig storlek eller med rekommenderade mängder hemoglobin inuti dem. vilket hjälper t