HERPES BOTEMEDEL? - HUDSJUKDOMAR

Förstå varför Herpes inte har botemedel



Redaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Herpes kan knappast botas eftersom viruset installerar sig i nerverna i huden, en plats där inget läkemedel kan nå och så när viruset aktiveras igen uppträder sjukdomen. Behandlingen kan emellertid vara användbar för att minska tiden viruset verkar och lindra symtomen. Behandlingen av herpes är gjord med antivirala och antiinflammatoriska läkemedel, vilket kan minska virusets tid. Zovirax