DUOFILM FLYTANDE OCH DUOFILM PLANTAR - OCH MEDICINERING

Duofilm - Warts RemedyRedaktionen
Metylcellulosa (laxerande)
Metylcellulosa (laxerande)
Duofilm är ett medel som anges för avlägsnande av vårtor som kan hittas i flytande eller gelform. Duofilm-vätska innehåller salicylsyra, mjölksyra och laktosalicylatkollodion, medan Duofilm plantar innehåller endast salicylsyra i gelform. De två presentationsformerna för Duofilm är angivna för avlägsnande av vårtor från 2 års ålder men alltid under medicinsk indikation och användning av detta läkemedel. Det rekommenderas